Scopul colegiului

Scopul colegiului

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Aşa cum rezultă din Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei C.C.J. Cluj scopul Colegiului constă în protejarea şi promovarea drepturilor membrilor săi licenţiaţi în ştiinţe juridice privind exerciţiul unitar al profesiei de consilier juridic pentru asigurarea protecţiei şi promovării libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor juridice, ale autorităţilor şi instituţiilor publice, instituţiilor de orice natură, precum şi orice persoană juridică, persoană fizică română/străină.

    Obiectul Colegiului constă în constituirea şi perfecţionarea unui corp profesional, competent, specializat şi eficient în scopul apărării şi promovării intereselor profesionale prin: reprezentare intereselor şi drepturilor profesiei de consilier juridic în ţară şi în străinătate, iniţierea şi susţinerea de măsuri legislative specifice profesiei la nivelul autorităţii de stat, întocmirea tabloului C.C.J. Cluj definitiv şi stagiar din judeţul Cluj şi înfiinţarea unei baze de date la nivelul central privind evidenţa consilierilor juridici din judeţul Cluj. Încurajarea coeziunii consilierilor juridici bazată pe apartenenţa, solidaritatea şi disciplină profesională. Iniţierea şi coordonarea pregătirii corpului profesional prin acordarea de stimulente, asigurarea reprezentării corpului profesional la nivelul societăţii civile şi în relaţiile cu autorităţile publice. În vederea realizării scopurilor propuse, Colegiul are drept obiectiv esenţial asocierea consilierilor juridici într-o structură unitară profesională la nivelul judeţean şi naţional (U.C.C.J.R.). Înfiinţarea unor comisii de îndrumare profesională.

Un prim pas important este rolul activ al C.C.J. Cluj în vederea consolidării relaţiilor cu autorităţile Statului, cu Organele Administrative, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, serviciile speciale al Statului. C.C.J. Cluj trebuie să îşi asume un rol activ în consolidarea relaţiilor cu reprezentanţii organizaţiilor juridice şi profesionale, camera notarilor publici, barourile de avocaţi, camera executorilor judecătoreşti, experţi, etc. Efectuarea unor demersuri pentru consolidarea relaţiilor cu Judecătoria Cluj, Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Cluj, respectiv cu Parchetele de pe lângă aceste instanţe, demersuri pentru consolidarea relaţiilor cu partidele politice pentru a fi corect informate despre activitatea şi rolul în Societatea C.C.J. Cluj.

 

Este absolut necesar o colaborare eficientă cu Universităţile şi Facultăţile de Drept în vederea informării a absolvenţilor de drept despre profesia de consilier juridic mai ales după apariţia legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consiliul juridic. Studenţii trebuie să cunoască noua formă de organizare a profesiei, respectiv oportunităţile şi avantajele oferite de calitatea de membru în cadrul C.C.J. Cluj. S-a început marea majoritate dintre demersurile mai sus amintite, ele aflându-se în diferite stadii de finalizare. Totodă s-a  demarat un proiect  împreună cu cadre universitare pentru cursuri de specializare în diferite ramuri de activitate a consilierilor juridici şi eliberarea de diplome după finalizarea acestora. Am discutat cu jurişti şi cadre universitare pentru a redacta şi edita o revistă juridică. Dorim amenajarea unei biblioteci cu literatură de specialitate şi nu numai, cu posibilitatea de a consulta, a conspecta diferite opere juridice, şi chiar achiziţionarea  de cărţi şi cd-uri de specialitate, amenajarea unei garderobe.

    C.C.J. Cluj este organul reprezentativ al consilierilor juridici din judeţul Cluj care promovează interesele acestora, prin urmare aşteptăm propuneri din partea colegilor pentru noi proiecte care favorizează interesul general consilierilor juridici, sprijinind financiar şi logistic iniţiative în acest sens, în limita posibilităţilor existente.