Latest

COMUNICAT DE PRES?

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI CLUJ

COMUNICAT DE PRESA

Camera Deputatilor vot mpotriva unei organizari europene a consilierilor juridici

Ordinul Consilierilor Juridici din Romnia si Colegiul Consilierilor Juridici Cluj si exprima nemultumirea si ngrijorarea fata de votul negativ dat de deputatii puterii proiectului de modificare a actualei legi privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.

Proiectul de lege avea menirea de a aduce la nivel european o lege edictata nainte de aderarea Romniei la Uniunea Europeana si de a limita risipa banului public. Proiectul stabilea, printre altele, instituirea unei organizatii profesionale unice a consilierilor juridici, similar modului de organizare a celorlate profesii juridice din Romnia si corpuri profesionale din tarile membre UE. O asemenea organizare a profesiei de consilier juridic ar fi condus la aplicarea unitara a reglementarilor nationale si a practicii europene n materie.

Este de nenteles modul n care, nainte de inspectia Mecanismului de Cooperare si Verificare, majoritatea deputatilor privesc cu dispret statul de drept, legalitatea, actul de justitie si interesele nationale, n conditiile n care consilierul juridic are ca misiune asigurarea apararii drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale institutiilor publice si ale celorlalte persoane juridice de drept public sau privat, fiind, astfel, un participant activ la asigurarea legalitatii si nfaptuirea justitiei. Acest vot negativ al Camerei Deputatilor perpetueaza nelegalitatea, promoveaza n continuare cheltuirea nejustificata a banului public si pune bazele unui aviz negativ n cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare.

De altfel, un raport al Curtii de Conturi a Romniei, remis Parlamentului n anul 2010, a relevat faptul ca foarte multe institutii si autoritati publice aloca sume uriase, din banii publici, pentru externalizarea serviciilor juridice, desi beneficiaza de departamente juridice si consilieri juridici salarizati.

n consecinta, solicitam Ministerului Justitiei si parlamentarilor tuturor partidelor politice sa sprijine demersul Ordinului Consilierilor Juridici din Romnia de instituire a unei singure organizatii profesionale a consilierilor juridici si de aliniere a legislatiei n materie la Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale.

Decan, 09.04.2012

Szab Jzsef

 

COMUNICAT DE PRES?

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Stimate Colege , Stima?i Colegi

n primul rnd va dorim tututor LA MULTI ANI si un AN NOU n care sa pasim cu ntelepciune si corectitudine pentru realizarea tuturor planurilor ce ni le-am propus!

Venim si de aceasta data n sprijinul consilierilor juridici membri ai CCJ Cluj si pastrnd traditia va aducem la cunstiinta masurile ce au fost implementate n cadrul Colegiului, ncepnd cu data de 01.01.2016.

1) n primul rnd reamintim tututor colegilor, ca legitimatiile tip card de identitate a consilierilor juridici au o valabilitate de 12 luni. Pe aceasta cale, rugam toti colegii ai caror carduri urmeaza a expira n perioada urmatoare, sa ne informeze din timp asupra intentiei de rennoire a acestora pentru a demare procedura de confectionare si a va fi puse la dispozitie n timp util.

2) Si pentru acest an, Consiliul Director a decis mentinerea deciziei de reducere a taxei de nscriere n Colegiu, decizie ce a fost adoptata n conformitate cu prevederile art. 11 din Statutul Colegiului Consilierilor Juridici Cluj, cuantumul acesteia va fi de 500 RON.
Totodata, pentru absolventii institutiilor de nvatamnt superior juridic care se vor nscrie n Colegiu n primele 6 luni de la promovarea examenului de licenta, taxa de nscriere va fi de 370 RON, beneficiind astfel de o reducere de 35%.

3) Suntem recunoscatori faptului ca multi consilieri juridici si platesc cotizatia cu regularitate si fara ntrzieri majore motiv pentru care, Consiliul Director a decis n cazul celor care si achita integral cotizatia anuala, cel mai trziu pna la data de 29.02.2016, o reducere a acesteia de 60 RON.
Reamintim consilierilor juridici care nregistreaza debite restante la cotributia lunara, ca n conformitate cu prevederile art. 12 din Statutul CCJ Cluj, obligatiilor evaluabile n bani aflate la scadenta pe o perioada mai veche de 120 de zile li se vor aplica penalitati n cuantum de 0,2% pe zi de ntrziere urmnd a fi luata masura excluderii din Colegiu.
n cazul suspendarii voluntare din Colegiul Consilierilor Juridici Cluj, n vederea renscrierii consilierul juridic va achita o taxa de reactivare n cuantum de 200 lei indiferent de durata timpului de suspendare.

4) n conformitate cu art. 12. din Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, coroborate cu dispozitiile art.5 sectiunea II din Regulamentul privind primirea stagiul si definitivarea n profesia de consilier juridic, primirea n profesia de consilier juridic si membru al Asociatiei nscris n Tabloul Consilierilor Juridici, se efectueaza n urma sustinerii si promovarii examenului de admitere. Aceste dispozitii vor continua sa produca efecte si pe parcursul acestui an. Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati la sediul Colegiului.

5) Colegii care sunt interesati n achizitionarea de robe sau mputernici de reprezentare juridica sunt rugati sa ne contacteze pentru a va putea oferi mai multe informatii n privinta costurilor de achizitie si a procedeului de comandare a acestora.

Va multumim tuturor!
Cu stima,
Decan
Szabo Jozsef
 

Bun? ziua tuturor!

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

nainte de toate, doresc s? v? urez La mul?i ani, s?n?tate ?i mpliniri n noul an 2012!

Voi prezenta ast?zi o scurt? declara?ie privind obiectivele ministerului, dar ?i ale sistemului judiciar n general n anul 2012, potrivit viziunii mele ?i a echipei pe care o conduc la Ministerul Justi?iei.


Primul meu mesaj se ndreapt? c?tre magistra?i, cei care s?vr?esc direct actul de Justi?ie.

Anul 2012 este unul crucial pentru Justi?ia romn?.

Cadrul normativ fundamental aplicabil reformei este elaborat de Ministerul Justi?iei ?i n bun? m?sur? adoptat de Parlament.

n anul 2012 vom pune n aplicare ?i noul Cod de procedur? civil?. Vom propune data de 1 iunie 2012 pentru intrarea n vigoare.

n luna iulie 2012 vom primi un Raport de evaluare a celor 5 ani de desf??urare a Mecanismului de Cooperare ?i Verificare.

- Evenimente

- Recrutare

Anul 2012 se anun?? dificil economic, avem nevoie de investi?ii, care la rndul lor au nevoie de jurispruden?? unitar? n cauzele civile ?i penale, de termene previzibile ?i rezonabile, de eradicarea corup?iei ?i egalitate de ?anse.

Dificult??ile economice vor favoriza cre?terea infrac?ionalit??ii. Riposta Justi?iei trebuie s? fie prompt? ?i adecvat?. Se impune o ripost? mai eficient? contra evaziunii fiscale.

Se impune o aplicare mai ferm? a legii penale. Se impun sanc?iuni drastice mpotriva criminalit??ii de orice fel, n special a celei organizate.

Avem nevoie de sanc?iuni disuasive n cazurile de corup?ie, mic? ?i mare. Nu putem continua s? purt?m eticheta de ?ar? corupt?.

n aceast? perspectiv? avem nevoie, mai mult dect oricnd, de profesionalism ?i integritate n Justi?ie.

Magistra?ii trebuie s?-?i continue activitatea cu curaj, dar ?i cu profesionalism. Avem nevoie de o ?i mai bun? calitate n desf??urarea anchetelor ?i judec??ilor.

Cet??enii trebuie s? capete ?i mai mult? ncredere c? legea se aplic? indiferent de condi?ia persoanei, bogat sau s?rac, romn sau str?in, magistrat, notar, executor judec?toresc, func?ionar de stat sau de companii transna?ionale, politician sau simplu prestator de munc? fizic?.

Legea trebuie aplicat? energic celor care s?vr?esc infrac?iuni n mod organizat, interlopilor, trafican?ilor de persoane, mafio?ilor de tot felul, mari sau mici, lega?i sau nu de politic.

Justi?ia trebuie s? cure?e statul ?i societatea civil? de tentaculele infractorilor profesioni?ti.

Justi?ia trebuie s? garanteze mai eficient siguran?a cet??eanului.

Combaterea corup?iei trebuie s? continue n mod sus?inut, inclusiv politic, prin adoptarea de c?tre Parlament a instrumentelor legale necesare, prin alocarea fondurilor, prin prezervarea independen?ei Justi?iei, prin sprijin public deschis.

Magistra?ii cinsti?i ?i profesioni?ti trebuie s? aib? curaj, s? aib? ncredere c? ceea ce s-a nceput nu se va opri, c? eforturile lor vor prevala.

Dar ei trebuie s? militeze ?i pentru o nou? mentalitate n sistemul judiciar, pentru o nou? atitudine.

A? vrea s? le spun tuturor magistra?ilor: respecta?i-v? statutul, sunte?i arbitrii societ??ii, deci trebuie s? fi?i deasupra oric?ror b?nuieli!

Sunt convins c? magistra?ii profesioni?ti ?i corec?i, care reprezint? cu certitudine marea majoritate n sistemul judiciar, vor nclina balan?a n favoarea profesionalismului ?i a integrit??ii n sistemul judiciar, de?i vremurile sunt grele ?i vor fi, poate, ?i mai grele.

n ceea ce ne prive?te, Ministerul Justi?iei va continua s? fie echidistant politic ?i s? se ab?in? de la orice ingerin?e n desf??urarea anchetelor penale ?i a judec??ilor, a?a cum s-a procedat ?i pn? n prezent.


n anul 2012, Ministerul Justi?iei are dou? obiective strategice: punerea n aplicare a noului Cod de procedur? civil? ?i un Raport MCV bun n vara anului 2012.

A? vrea s? fac o precizare: Raportul este rezultatul performan?ei combinate a mai multor institu?ii cu atribu?ii n domeniul Justi?iei.

Pot s? v? asigur c? Ministerul Justi?iei ?i va realiza obiectivele proprii n cadrul MCV, ca ?i pn? acum, ?i va da tot concursul celorlalte institu?ii pentru a-?i realiza, la rndul lor, obiectivele proprii.

Misiunea principal? a Ministerului Justi?iei a fost elaborarea cadrului normativ fundamental aplicabil Justi?iei ?i apreciez c? s-a realizat n bune condi?ii.

n zilele urm?toare vom nainta Guvernului legile de punere n aplicare a codurilor de procedur?, pentru a fi adoptate de Parlament n acest an.

Astfel, pachetul legislativ fundamental elaborat de minister cuprinde cele patru coduri, patru legi de punere n aplicare, cadrul normativ pentru promovarea la nalta Curte, Legea r?spunderii disciplinare, proiectul Legii personalului de specialitate, dou? proiecte de lege privind executarea pedepselor, un proiect de Lege privind sistemul de proba?iune.

Vom ini?ia un grup de lucru pentru modificarea legilor Justi?iei, pentru a le pune n acord cu experien?a acumulat? de la reforma din 2004.

Am naintat c?tre Guvern proiectul de modificare a Legii notarilor publici care nt?re?te r?spunderea disciplinar? a acestora. Lucr?m la un proiect de Lege privind consilierii juridici.

Vom constitui un grup de analiz? a Legii insolven?ei ?i a legisla?iei bursiere, pentru c? acest cadru normativ trebuie s? sprijine investitorii n primul rnd, nu practican?ii profesiilor respective.

n general, se poate spune c? legile profesiilor liberale au fost concepute n anii 1990 2000 n primul rnd n favoarea profesiilor ?i interesul celor care le practic?. E momentul s? ne preocup?m mai mult de consumatori, de beneficiarii acestor servicii, ?i s? punem profesioni?tii liberali n condi?ii de concuren?? deplin?, egal? ?i transparent?, care s? stimuleze calitatea serviciilor ?i sc?derea costurilor.

Monopolurile nedeclarate ?i nedetectate din profesiile juridice trebuie sparte. Valoarea profesional? individual? trebuie stimulat?. Structurile societare din profesiile juridice trebuie flexibilizate ?i puse n m?sur? s? atrag? capital pentru dezvoltare ?i preg?tire profesional?.

n domeniul elabor?rii legislative, Ministerul Justi?iei va sprijini n continuare mediul de afaceri, a?a cum am f?cut-o prin participarea la proiecte importante, cum este cel privind managementul privat al companiilor de stat. Vom p?stra un dialog permanent cu mediul de afaceri, pentru c? acesta are nevoie de un cadru legislativ perfec?ionat permanent, pe m?sura dinamicii globaliz?rii.

Ca o concluzie, a? spune c? elaborarea cadrului normativ este o premis? esen?ial? a reform?rii Justi?iei ?i a sprijinirii mediului de afaceri, dar legile nu se aplic? ele singure, se aplic? de c?tre oameni.

Garan?ia suprem? a unei Justi?ii drepte r?mne performan?a profesional? a magistra?ilor ?i cea managerial? a ?efilor de instan?e ?i parchete.


n domeniul penitenciar s-au f?cut multe lucruri bune, dar mai sunt de f?cut ?i mai multe. n 2012, ne propunem, n primul rnd, ameliorarea condi?iilor de de?inere a minorilor ?i cre?terea ?anselor de reinser?ie social?. Suntem preocupa?i de sc?derea costurilor de operare a sistemului ?i de mai buna exploatare a fondurilor fixe mobiliare ?i imobiliare. Elaborarea unui concept de parteneriat public-privat pentru construirea ?i administrarea unor penitenciare-pilot n sistem privat este un obiectiv fixat de minister nc? din 2009 ?i r?mas n urm?, trebuie s? recuper?m n 2012.

n domeniul proba?iunii trebuie s? continu?m preg?tirea sistemului pentru aplicarea Codurilor penal ?i de procedur? penal?.

Reforma n domeniul expertizelor va continua, avnd ca obiectiv strategic organizarea formelor private de practic? n domeniul expertizei criminalistice, cadrul normativ de baz? fiind deja adoptat.

Autoritatea Na?ional? pentru Cet??enie ?i Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului au parcurs un traiect modernizator n ultimii ani ?i acest lucru va continua.


n ncheierea acestei declara?ii, solicit tuturor slujitorilor Justi?iei, din sistemul judiciar, din profesiile juridice, din sistemul penitenciar, expertiz?, proba?iune, din domeniul cet??eniei sau al registrului comer?ului s? ?i asume ambi?ia de a fi profesioni?ti la standarde europene, de a-?i desf??ura activitatea n deplin? integritate.

Buna func?ionare a Justi?iei indic? gradul de civilitate a unui stat ?i a unei societ??i, indiferent de starea material? conjunctural? a acestora.

n fond, suntem cu to?ii responsabili de buna func?ionare a Justi?iei, de a?ezarea ei pe valorile independen?ei, echidistan?ei, profesionalismului, integrit??ii, adev?rului ?i drept??ii.

C?t?lin Predoiu

Ministrul Justi?iei

   

Scrisoare de informare

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Scrisoare de informare

Stimate Colege, Stima?i Colegi,

La data de 27.05.2011 a avut loc ?edin?a Comitetului Coordonator al U.C.C.J.R, la Hotelul mp?ratul Romanilor din Sibiu. Au participat vicepre?edin?ii U.C.C.J.R., Prim Vicepre?edintele, respectiv Pre?edintele U.C.C.J.R. ntlnirea a avut loc n vederea dezbaterii proiectului de modificare ?i complet?rii Legii 514/2003.

Dup? cum bine ?ti?i, la data de 20.05.2011 a avut loc o ?edin?? la sediul Ministerului Justi?iei n vederea dezbaterii Proiectului Legislativ mai sus amintit. Propunerile din partea celor prezen?i sunt men?ionate n procesul verbal care v-a fost comunicat.

Stima?i Colegi, n opinia liderilor U. C.C.J.R. este un moment de cotitur? ?i un moment de importan?? major? pentru profesia noastr?, deoarece este momentul mult a?teptat pentru modificarea Legii 514/2003, care trebuie s? recunoa?tem c? reglementeaz? doar n mod superficial organizarea ?i practicarea profesiei. Acest momentum favorabil a ap?rut n urma unui RAPORT al CUR?II de CONTURI, din care rezult? faptul c? Statul Romn a cheltuit sume uria?e de bani, de ordinul sutelor de milioane de Euro pentru reprezentare juridic? externalizate c?tre casele de avocatur?. Sumele men?ionate n acest raport sunt att de semnificative nct au fost puse sub semnul ntreb?rii inclusiv de c?tre Fondul Monetar Interna?ional. Ca urmare Dl. C?t?lin Predoiu n calitate de Ministru al Justi?iei trebuie s? solu?ioneze problema ?i ca urmare a convocat aceast? ?edin??, n cadrul c?reia s? se reglementeze n mod temeinic profesia de consilier juridic.

n acest sens ntr-un termen limit?, U.C.C.J.R. trebuie s? vin? cu un proiect privind modificarea ?i completarea legii.

Provoc?rile sunt multiple, propunerile ministerelor sunt diferite.

A.C.C.J. Cluj ?i-a asumat responsabilitatea prin organele de conducere, respectiv prin Decan s? ntocmeasc? dou? capitole din acest proiect de lege ?i anume :

1. Protec?ia ?i asigurarea de malpraxis, dup? modelul reglementat de avoca?i.

2. Reglementarea societ??ilor comerciale profesionale ale consilierilor juridici, dup? modelul societ??ilor civile ale avoca?ilor.

Ceilal?i vicepre?edin?i vor ntocmi alte capitole din proiectul de modificare. Pentru dezbaterea ?i corectarea materialelor ntocmite va avea loc ?edin?a Comitetului Coordonator al Uniunii n data de 1-2.07.2011 organizat de c?tre A.C.C.J. Satu-Mare .

Stima?i Colegi, din punctul nostru de vedere consider?m c? societ??ile profesionale care sunt nmatriculate cu obiect de activitate Cod Caen 7411 activit??i juridice, cu modific?rile ulterioare, au fost nregistrate cu respectarea legii.

n acest sens n anex? v? nveder?m r?spunsul la interpelare al Dnei Monica Macovei, Ministrul Justi?iei, care s-a desf??urat n Parlamentul Romniei n data de 30.05.2005.

n cadrul ?edin?ei de la Sibiu s-a decis convocarea Congresului Extraordinar al U.C.C.J.R. pentru data de 25-28.08.2011.

Cu deosebit? considera?ie,

Decan

Szabo Jozsef


Citeşte mai mult: Scrisoare de informare

 

Stima?i Colegi

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Dorim s? v? inform?m c? n data de 16-17 Iulie 2011, Asocia?ia Colegiul Consilierilor Juridici Cluj organizeaz? ?edin?? de lucru la Complexul Turistic Alpina Blazna din Rodna jud. Bistri?a-N?s?ud.

Persoanele care doresc s? participe la ?edin?? sunt rugate s? confirme participarea ?i s? fac? rezervarea pn? la data de 30.06.2011. Participan?ii care doresc rezervare la hotel vor lua leg?tura cu secretariatul CCJ Cluj la urm?torul nr. de telefon : 0725990262 sau 0264599935.

Cazarea va fi rezervat? la Complexul Turistic Alpina Blazna :

Tarife:

90 Ron ( 1 persoan? / camer? )

120 Ron ( 2 persoane / camer? )

170 Ron ( 3 persoane / camer? cu pat suplimentar )

Pre?ul include ?i micul dejun.

Cei care doresc s? afle mai multe informa?ii legate de Complexul Turistic sau obiectivele turistice au posibilitatea de a accesa site-ul: www.alpinablazna.ro Pentru informa?ii suplimentare v? st?m la dispozi?ie la urm?torul nr. de telefon 0725 990262, 0264/599935.

   

Stimate Doamne, Stima?i Domni

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

V? inform?m c? s-a convocat ?edin?a Comitetului Coordonator al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din Romnia pentru data de 27.05.2011, n localitatea Sibiu, Hotel mp?ratul Romanilor. Din partea Colegiului Consilierilor Juridic Cluj, particip? Dl. Decan Szabo Jozsef. Revenim cu mai multe informa?ii s?pt?mna viitoare.

 

Cu ocazia

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Cu ocazia Adun?rii Generale din data de 29.04.2011 s-a decis organizarea unui colocviu avnd ca tema modific?rile legislative n domeniul dreptului muncii intervenite ca urmare a modific?rii Codului Muncii.
?edin?a de lucru va avea loc n data de 24.06.2011 la Cluj City Center, Calea Doroban?ilor, nr. 14-16, sala nr. 7, de la ora 17:00.
Cei care doresc s? participe rug?m s? confirme prezen?a prin telefon la nr. : 0264599935 sau prin mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , pn? la data de 17.06.2011.

   

V? inform?m

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

V? inform?m c? la data de 29.04.2011 Colegiul Consilierilor Juridici Cluj a organizat Adunarea General? a Asocia?ilor conform art. 15,17 din Statut la Cluj City Center, Calea Doroban?ilor, nr. 14-16 de la ora 16:00 cu urm?torul ordine de zi:
1. Raportul de activitate si de gestiune al decanului ACCJ Cluj
2. Exerci?iul financiar pe anul 2010
3. Diverse

 

Vicepresedinti

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

Cu ocazia Congresului Ordinar al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din Romnia, organizat n mun. Bra?ov la data de 06. decembrie 2008, s-a propus modificarea art.33 din Statutul U.C.C.J.R. n sensul m?ririi ...

 

Citeşte mai mult: Vicepresedinti

   

Scopul colegiului

Atenţie, deschide într-o fereastră nouă. PDFImprimareEmail

A?a cum rezult? din Statutul ?i Actul Constitutiv al Asocia?iei C.C.J. Cluj scopul Colegiului const? n protejarea ?i promovarea drepturilor membrilor s?i licen?ia?i n ?tiin?e juridice privind exerci?iul unitar al ...

 

Citeşte mai mult: Scopul colegiului