Transfer

Transferul

Consilierul juridic care, din motive justificate (Schimbare loc muncă dintr-un judeţ în altul,  Schimbare domiciliu dintr-un judeţ în altul) solicită transferarea într-un alt colegiu va notifica atât colegiul în care este înscris, cât şi colegiul în care urmează să se înscrie.

Consilierul juridic care doreşte să fie transferat la un alt colegiu depune o cerere de transfer la colegiul de unde se transferă. După înregistrarea cererii se eliberează un certificata prin care se constată că solicitantul nu a fost exclus, nu a devenit nedemn sau incompatibil, nu se află în curs de judecată penală ori disciplinară şi că a achitat la zi taxele şi contribuţiile profesionale către colegiu.
In urma aprobării cererii de transfer, Colegiul va elibera acestuia o copie a dosarului depus la înscriere.

Consiliul colegiului de la care consilierul juridic se transfera va dispune prin decizie radierea consilierului juridic transferat din Tabloul ţinut de colegiul respectiv.

Consilierul juridic transferat are obligaţia de a preda colegiului de la care se transferă decizia, legitimaţia, insigna, ştampilele şi registrele.