Suspendare

SUSPENDAREA

Exercitarea profesiei de către consilierul juridic se suspendă în următoarele situaţii:

– În cazurile de incompatibilitate (situaţii prevăzute la art.10 din Legea nr.514/2003);
– În cazul inexistenţei unui contract de muncă sau act de numire în funcţie;
–  Pe durata concediului de creştere şi îngrijire a copilului;
– În cazul interdicţiei de exercitare a activităţilor profesionale dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară, pentru perioada pentru care este dispusă interdicţia;
– În cazul neplăţii taxelor profesionale timp de 6 (şase) luni de la scadenţa acestora;

1. Suspendarea în cazul existenţei unei situaţii de incompatibilitate, inexistenţei unui contract de muncă sau act de numire în funcţie sau pe periada concediului de creştere şi îngrijire a copilului, se face la solicitarea consilierului juridic, făcută personal, prin completarea cererii de suspendare (cerere tip) şi cu precizarea motivelor de suspendare.

Notă: Colegiul Consilierilor Juridici va soluţiona cererea de suspendare numai în situaţia în care consilierul juridic are taxele profesionale achitate la zi;

2. Suspendarea în cazul existenţei interdicţiei de exercitare a profesiei dispusă printr-o hotărâre judecătorească sau disciplinară, se poate face la cererea oricărei persoane interesate, prin decizia Biroului de îndrumare profesională din cadrul Colegiului.

3. Suspendarea pentru neplata taxelor profesionale se dispune prin Decizia Biroului de îndrumare profesională din cadrul Colegiului, în situaţia neplăţii taxelor profesionale timp de 6(şase) luni de la scadenţa acestora.

Notă: În toate situațiile de suspendare a exercitării profesiei de consilier juridic, pe Tablou se vor face munțiunile corespunzătoare.