Legislație și Anunțuri

Anunț examen de definitivat

Stimați membri

Asociaţia Colegiul Consilierilor Juridici, vă informează că la data de
20 APRILIE 2022 se organizează examen pentru susţinerea
definitivatului în profesia de consilier juridic.
Se pot înscrie la examen și persoanele care au susținut și promovat
examenul în anii precedenţi, dar își exprimă intenţia de a susţine examen
din materia Drept Penal si Procedura Penală.
Data examenului: 20.04.2022
Înscrierea se va face începând cu data de 20.03.2022 până la data de
10.04.2022.

Fișiere utile ce se pot descărca

Legislație

Legea 514 2003

Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

Legea 246 2006

Lege pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.

Statutul Consilierului Juridic

Statutul profesiei de consilier juridic.

Codul deontologic al consilierului juridic

Codul deontologic al consilierului juridic.

Taxe percepute de către ACCJ CLUJ

Nr. crt.Tip taxăSuma
RON
1.Taxă de înscriere în Colegiu500
2.Taxă susținere examen de Definitivare1.000
3.Taxă de reexaminare (pt. intrarea in profesie, Echivalare)50
4.Taxă de reexaminare pentru Definitivare100/materie
5.Taxă de transfer din alt Colegiu Județean150
6.Taxă eliberare duplicat acte și legitimație 15/buc
7.Taxă eliberare Adeverințe diverse10
8.Cotizație lunară30
9.Legitimație tip card 10
10.Taxă reactivare – suspendare voluntară200
11.Împuterniciri 15

NOTĂ:

Atât tipurile de taxe, cât și valoarea acestora, prezentate mai sus sunt valabile până la data de 31.12.2024

Din suma de 30 lei, reprezentând cotizație lunară colectată de la membrii săi, ACCJ Cluj datorează OCJR, lunar, suma de 3 lei pentru fiecare membru activ din acea lună.

Consiliul ACCJ Cluj

Plata cotizațiilor

Stimați membri

Plata cotizațiilor de membru pot fi achitate prin virament bancar în contul deschis la Banca Comercială Română

Cod IBAN: RO33 RNCB 0108 1746 4501 0001, CUI. 16141901
– în numerar la secretariatul Colegiului

Pentru alte detalii și clarificarea eventualelor nelămuriri, vă rugăm să contactați secretariatul Colegiului prin email ccjcluj@yahoo.com sau la telefon 0721-189620.

Vă mulțumim.
Consiliul ACCJ Cluj