Protejarea si promovarea drepturilor consilierilor juridici

Colegiul consilierilor juridici Cluj

Județul Cluj, Cluj-Napoca

Constituirea unui corp profesional competent

Obiectivul Colegiului

Obiectivul Colegiului constă în constituirea şi perfecţionarea unui corp profesional, competent, specializat şi eficient în scopul apărării şi promovării intereselor profesionale prin: reprezentarea intereselor şi drepturilor profesiei de consilier juridic în ţară şi în străinătate, iniţierea şi susţinerea de măsuri legislative specifice profesiei la nivelul autorităţii de stat, întocmirea tabloului C.C.J. Cluj definitiv şi stagiar din judeţul Cluj şi înfiinţarea unei baze de date la nivelul central privind evidenţa consilierilor juridici din judeţul Cluj. Încurajarea coeziunii consilierilor juridici bazată pe apartenenţa, solidaritatea şi disciplină profesională. Iniţierea şi coordonarea pregătirii corpului profesional prin acordarea de stimulente, asigurarea reprezentării corpului profesional la nivelul societăţii civile şi în relaţiile cu autorităţile publice. În vederea realizării scopurilor propuse, Colegiul are drept obiectiv esenţial asocierea consilierilor juridici într-o structură unitară profesională la nivelul judeţean şi naţional (O.C.J.R). Înfiinţarea unor comisii de îndrumare profesională.

16 ani de existență
protejarea drepturilor
Colegiul consilierilor juridici Cluj

Organul reprezentativ al consilierilor juridici din judeţul Cluj

Colegiul consilierilor juridici Cluj

Scopul Colegiului

Aşa cum rezultă din Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei C.C.J. Cluj scopul Colegiului constă în protejarea şi promovarea drepturilor membrilor săi licenţiaţi în ştiinţe juridice privind exerciţiul unitar al profesiei de consilier juridic.

promovăm interesele Dumneavoastre

Aşteptăm propuneri din partea colegilor pentru noi proiecte care favorizează interesul general consilierilor juridici, sprijinind financiar şi logistic iniţiative în acest sens, în limita posibilităţilor existente.

2000+

Total members from the beginning

100+

Number of exams

50+

Number of seminars

16+

Number of congresses

Portalul instanțelor de judecată

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE
Înalta Curte de Casație și Justiție a României
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Portalul european e-justiție
Curtea de justiție a Uniunii Europene

pentru asigurarea protecţiei şi promovării libertăţilor, a drepturilor şi al intereselor legitime!

Un prim pas important este rolul activ al C.C.J. Cluj în vederea consolidării relaţiilor cu autorităţile Statului, cu Organele Administrative, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, serviciile speciale al Statului. C.C.J. Cluj trebuie să îşi asume un rol activ în consolidarea relaţiilor cu reprezentanţii organizaţiilor juridice şi profesionale, camera notarilor publici, barourile de avocaţi, camera executorilor judecătoreşti, experţi, etc.

Efectuarea unor demersuri pentru consolidarea relaţiilor cu Judecătoria Cluj, Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Cluj, respectiv cu Parchetele de pe lângă aceste instanţe, demersuri pentru consolidarea relaţiilor cu partidele politice pentru a fi corect informate despre activitatea şi rolul în Societatea C.C.J. Cluj. Este absolut necesar o colaborare eficientă cu Universităţile şi Facultăţile de Drept în vederea informării a absolvenţilor de drept despre profesia de consilier juridic mai ales după apariţia legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consiliul juridic. Studenţii trebuie să cunoască noua formă de organizare a profesiei, respectiv oportunităţile şi avantajele oferite de calitatea de membru în cadrul C.C.J. Cluj. 

S-a început marea majoritate dintre demersurile mai sus amintite, ele aflându-se în diferite stadii de finalizare. Totodă s-a  demarat un proiect  împreună cu cadre universitare pentru cursuri de specializare în diferite ramuri de activitate a consilierilor juridici şi eliberarea de diplome după finalizarea acestora. Am discutat cu jurişti şi cadre universitare pentru a redacta şi edita o revistă juridică. Dorim amenajarea unei biblioteci cu literatură de specialitate şi nu numai, cu posibilitatea de a consulta, a conspecta diferite opere juridice, şi chiar achiziţionarea  de cărţi şi cd-uri de specialitate, amenajarea unei garderobe.